Thông tin liên hệ

 Địa chỉ: 956 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

 Hotline: 0901 94 24 79

 Kinh doanh: 0971 52 11 79

 Kỹ thuật: 0978 51 44 52

 Email: quangngaidesign@gmail.com

 www.phuochungcomputer.com

Form liên hệ